Bestillingsskjema Belbin konto

Fyll inn feltene under og vi tar umiddelbart kontakt på telefon for å avklare det praktiske rundt leveringen og avtaler samtidig hvordan vi legger opp gratis oppstartveiledning for deg.  

 

Hvilken konto du ønsker:

Fullfør bestillingsskjema:


 


 

Vilkår for kjøp

En Belbin konto gir deg full tilgang til Belbins teamrollemodell levert som leveres som en webtjeneste (Software as a Service, SaaS) . Tjenesten leveres av Belbin Norge AS til avtalt forhåndsfakturert årlig abonnement. Tjenesten løper til den sies opp og faktureres normalt 30 dager før fornyelse av årlig periode. Tjenesten kan sies opp med 1 måned skriftlig varsel. Oppsigelsesperioden regnes som en måned fra utløp av inneværende kalendermåned. Ved oppsigelse vil abonnementet avregnes til termineringsdato, men forhåndsbetalt beløp vil ikke bli refundert. Alle priser vil kunne være gjenstand for justeringer i henhold til endringer i konsumprisindeksen eller prisstigning for øvrig fra våre underleverandører. Priser oppgitt er ekskl. mva.
Se vilkår for bruk