Kjøpe Belbin

Du kan kjøpe din profil her, eller bestille egen konto for å administrere Belbinprofiler i eget miljø


 

Kjøp din egen Belbin rolleprofil nå:

Velg enten egenvurdering (Standard rolleprofil) eller egen- og kollegavurdering (Rolleprofil utvidet)

 

Belbin rolleprofil ikon

Belbin rolleprofil standard

Kjøp din personlige rolleprofil her og nå. Du mottar umiddelbart en link for å gjennomføre testen. Rolleprofilen får du på e-post direkte etter besvarelsen. Sammen med profilen får du også en veiledning og video for at du skal få mest mulig ut av rapportene.

Vil du forstå mer av dynamikken og rollefordelingen i eget team? Bestill rolleprofiler til alle i teamet. Du får automatisk tilsendt en link som du videresender til teamet. Den enkelte mottar sin rolleprofil direkte på egen e-post og du får veiledningen «Teamroller i samspill» (video).

Se et eksempel på en standard rolleprofil
 

 

Belbin rolleprofil pluss ikon

Belbin rolleprofil utvidet

Kjøper du en utvidet rolleprofil får du i tillegg til en egenvurdering også anledning til å invitere folk rundt deg til å gi en tilbakemelding. Vi kaller dem observatører fordi de vil fortelle hva de har sett og observert, ikke hva de liker og føler. Det gir konkret og uvurderlig kunnskap for egen vekst og utvikling.

Det gir også ytterligere nyanser i informasjonen om dynamikken i eget team. Bestill til alle i teamet og du får tilsendt en link du videresender. Den enkelte mottar sin rolleprofil direkte på egen e-post og du får veiledningen «Teamroller i samspill» (video).

Se et eksempel på en utvidet rolleprofil

Se prisoversikt


Bestill en konto og ta Belbin i bruk i virksomheten:

 

Belbin Tannhjul

Abonnement på Belbin Konto

Et abonnement på Belbin Konto er løsningen for deg som arbeider med ledelse, rådgiving og organisasjonsutvikling enten det er som HR-ansvarlig i en virksomhet eller som ekstern rådgiver. Det gir deg et profesjonelt verktøy i verktøykassen, fleksibilitet i oppsett av egne kartlegginger og tilgang til alle Belbins rapporter og analyser. I tillegg til rolleprofiler får du også fri tilgang til evaluering av samspill i par, teamrapporter og stillingsanalyser.
Du kan velge mellom Belbin Konto og Belbin Konto Pluss avhengig av hvor mange profiler du kjører i året. Det er enkelt å oppgradere. Ønsker du å sette bort det praktiske kartleggingsarbeidet, kan vi administrere kontoen for deg.

Det kreves ikke formell sertifisering for å tegne abonnement og ta Belbin i bruk. Den som er ansvarlig administrator må bekrefte kompetent og etisk bruk ved inngåelse av avtale. Nettkurs og egne kompetansetester gjør det enkelt for virksomheten å sikre at den som skal utføre kartlegginger og analyser i praksis, har tilstrekkelig kompetanse til forsvarlig bruk. Ved behov tilrettelegger vi intern opplæring og individuell veiledning, enten det handler om introduksjon eller fordypning.

Ønsker man å dokumentere kompetansen tilbyr vi brukere å ta en egen sertifiseringseksamen. Dette er uten ytterligere kostnad når man har et abonnement. Vi utsteder diplom ved bestått eksamen.

Konsulenter som er listet på våre websider er alle sertifiserte.

 

Se prisoversikt


Skole og universitet

Vi har sterkt rabattert løsning for skoler og universiteter. Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Østfold har for eksempel brukt Belbinprofiler som ledd i sin undervisning.


Lyspære

En personlig rolleprofil vil gi deg:

  • Kunnskap om egen samarbeidsstil og væremåte
  • Tips til hvordan du kan utnytte eget potensial bedre
  • Tips til hvordan du i jobbintervjuet kan kommunisere tydelig og reflektert om hva som er dine sterke og svake sider

Belbin Koordinator

Er du leder får du vite mer om:

  • Hvilke talent og styrker du har med deg og hva som skal til for å mobilisere dem
  • Den dynamikken som skapes når folk skal jobbe sammen og hvilke grep som gir utvikling og forbedring
  • Hvordan du kan kommunisere tydelig og motiverende med den enkelte

Belbin er et enkelt verktøy med store muligheter og kan tilpasses ditt behov. Vi hjelper deg å velge den løsningen som passer deg best.