Belbins teamroller

Vet du hva som skal til for at et team skal lykkes? Vet du hva som er ditt eget viktigste bidrag? Hva er din typiske væremåte i samhandling med andre?

Etter omfattende forskning satt Dr. Meredith Belbin navn på de væremåter som kreves for at samarbeid skal bli godt og gi resultater. Han kalte det teamroller.

Arbeidet la grunnlag for en test som i dag brukes verden over. Den måler hvilke væremåte folk velger å ta i samhandling med andre, hvilken adferd foretrekkes og hva faller helt unaturlig. For å si det med Belbin; hvilke teamroller tar du?
Belbins test gir:

  • En unik bevisstgjøring av egne sterke og svake sider som er nøkkelen for personlig utvikling
  • Svar på om teamet har de de roller som skal til for å lykkes som er grunnlaget for teamutvikling

Belbin fokuserer på adferd og ikke personlighet. Det gir konkret nytteverdi i praktisk ledelse og organisering.


 

Hva er Belbin?

Slik skaper du en god sirkel i teamet

Belbins test i praksis Belbin i verktøykassen

 

Aktuelt